Total Pageviews

Popular Posts

AWAS PADA ORG YANG SUKA BERHUTANG-


SEJAK zaman baginda Rasulullah, amalan berhutang sudah berlaku seperti kisah Nabi Muhammad berhutang seekor unta. Kemudian baginda membayar hutang dengan unta besar dan lebih baik daripadanya.

Kini, berhutang sudah menjadi trend dalam kehidupan masyarakat. Untuk memiliki kenderaan, perabot dan apa saja keperluan hidup dengan cepat, maka tidak dapat tidak seseorang itu perlu berhutang.

Malangnya, ramai pula yang hanya tahu berhutang, tetapi tidak pula berusaha untuk melangsaikan pembayaran hutang mengikut perjanjian. Ada kalanya orang yang membuat jaminan terpaksa memikul beban kerana kedegilan penghutang itu.

Islam sebagai agama yang syumul dalam segala aspek menggariskan beberapa persoalan hukum berhutang, ganjaran pemberi hutang serta kaedah membuat bayaran balik sesuatu hutang dibuat.


Hutang dalam bahasa Arab bermaksud al-Qardhu atau potongan. Dari segi bahasa ia membawa maksud potongan sebahagian harta dan diberi kepada seseorang yang memerlukan.

Dalam Islam hutang dan sedekah mempunyai pertalian amat rapat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud: "Hutang dari segi pahala, lebih dua pahalanya daripada pahala sedekah". (Hadis Hasan).

Dalam kisah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril pada malam Israk Mikraj, tergantung di salah sebuah pintu syurga kata-kata bermaksud, sedekah bersamaan 10 kali ganda dan hutang bersamaan 18 kali ganda.

Lalu baginda bertanya kepada Jibril, "Mengapa demikian? Jawab Jibril, "sedekah diberikan kepada seseorang, semua atau sebahagiannya. Sementara hutang, orang tidak akan meminta berhutang kalau tidak kerana sebab yang mendesak.

Rasulullah bersabda lagi bermaksud: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya". (Riwayat Muslim). Pun begitu, memberi hutang boleh bertukar menjadi wajib bila bertujuan memenuhi keperluan yang begitu mendesak, seperti membantu orang sangat memerlukan, menghadapi musibah atau apa juga bencana alam dan golongan manusia termasuk dalam golongan kurang upaya.

Bersesuaian dengan kehendak Allah seperti yang tercatat di dalam surah al-Maidah ayat 2 yang bermaksud: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya".

Bagi pihak orang berhutang pula Rasulullah mengingatkan orang berhutang akan terus terikat dengan pembayaran balik atas segala hutang dibuat. Dia mesti menjelaskan hutangnya ketika hidup di dunia. Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya akan tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu.


Tetapi bagi mereka yang tidak mampu melangsaikan hutang hinggalah ia meninggal dunia, maka soal hutangnya akan menjadi tanggungjawab Baitulmal seperti berlaku pada zaman Nabi Rasulullah.

Ada juga ulama yang berpendapat hutang berpindah kepada waris si mati. Sekiranya anaknya juga miskin, kemungkinan hutang tadi balik kepada cara yang pertama, iaitu diserahkan kepada kerajaan.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 280 Allah Taala berfirman yang bermaksud: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan bersedekah (sebahagian atau semua) itu lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui".

Seorang pemberi hutang hendaklah tidak meminta sebarang bayaran yang lebih banyak daripada hutang asalnya. Pun begitu, Nabi Muhammad amat menggalakkan sekiranya seseorang yang berhutang itu berusaha untuk membayar lebih daripada diperolehnya.

Ia juga sebagai tanda bersyukur di atas bantuan dihulurkan oleh pemberi hutang itu tadi.

Dalam masalah hutang, sunat memberi hutang dalam keadaan biasa tetapi wajib dibayar oleh pengambil hutang jika sampai kepada tempohnya. Sekiranya belum cukup tempoh dijanjikan, maka pemberi hutang tersebut tidak boleh memintanya.

Selain itu, diceritakan oleh Anas, "Seorang lelaki di antara kami, memberi hutang suatu barang kepada temannya. Kemudian orang yang berhutang tadi memberi hadiah kepadanya. Hal ini diceritakannya kepada Rasulullah.

Jawab baginda: Apabila salah seorang di antara kamu memberi hutang sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kenderaan itu, kecuali jika sememangnya antara kedua-duanya itu biasa berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang itu. (Riwayat Ibnu Majah).
 
INTI PATI: Tanggungjawab hutang

• Perbuatan berhutang diharuskan ketika darurat dan terdesak, bukan semata-mata untuk membanggakan diri

• Setiap hutang perlu dibayar mengikut jadual

• Tindakan berhutang dan melepaskan diri daripada tanggugjawab dianggap perbuatan zalim

• Islam tidak menggalakkan umat berhutang. Perkara ini dijelaskan dalam hadis: Janganlah kalian membuat takut jiwa selepas ketenangannya. Mereka berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hutang."

• Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu

• Seorang pemberi hutang dilarang meminta bayaran lebih banyak daripada hutang asalnya.

• Amalan riba tidak wujud dalam Islam

Oleh Wan Marzuki Wan Ramli      SEJAK zaman baginda Rasulullah, amalan berhutang sudah berlaku seperti kisah Nabi Muhammad berhutang seekor unta. Kemudian baginda membayar hutang dengan unta besar dan lebih baik daripadanya.Kini, berhutang sudah menjadi trend dalam kehidupan masyarakat. Untuk memiliki kenderaan, perabot dan apa saja keperluan hidup dengan cepat, maka tidak dapat tidak seseorang itu perlu berhutang.

Malangnya, ramai pula yang hanya tahu berhutang, tetapi tidak pula berusaha untuk melangsaikan pembayaran hutang mengikut perjanjian. Ada kalanya orang yang membuat jaminan terpaksa memikul beban kerana kedegilan penghutang itu.

Islam sebagai agama yang syumul dalam segala aspek menggariskan beberapa persoalan hukum berhutang, ganjaran pemberi hutang serta kaedah membuat bayaran balik sesuatu hutang dibuat.


Hutang dalam bahasa Arab bermaksud al-Qardhu atau potongan. Dari segi bahasa ia membawa maksud potongan sebahagian harta dan diberi kepada seseorang yang memerlukan.

Dalam Islam hutang dan sedekah mempunyai pertalian amat rapat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud: "Hutang dari segi pahala, lebih dua pahalanya daripada pahala sedekah". (Hadis Hasan).

Dalam kisah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril pada malam Israk Mikraj, tergantung di salah sebuah pintu syurga kata-kata bermaksud, sedekah bersamaan 10 kali ganda dan hutang bersamaan 18 kali ganda.

Lalu baginda bertanya kepada Jibril, "Mengapa demikian? Jawab Jibril, "sedekah diberikan kepada seseorang, semua atau sebahagiannya. Sementara hutang, orang tidak akan meminta berhutang kalau tidak kerana sebab yang mendesak.

Rasulullah bersabda lagi bermaksud: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya". (Riwayat Muslim). Pun begitu, memberi hutang boleh bertukar menjadi wajib bila bertujuan memenuhi keperluan yang begitu mendesak, seperti membantu orang sangat memerlukan, menghadapi musibah atau apa juga bencana alam dan golongan manusia termasuk dalam golongan kurang upaya.

Bersesuaian dengan kehendak Allah seperti yang tercatat di dalam surah al-Maidah ayat 2 yang bermaksud: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya".
Bagi pihak orang berhutang pula Rasulullah mengingatkan orang berhutang akan terus terikat dengan pembayaran balik atas segala hutang dibuat. Dia mesti menjelaskan hutangnya ketika hidup di dunia. Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya akan tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu.


Tetapi bagi mereka yang tidak mampu melangsaikan hutang hinggalah ia meninggal dunia, maka soal hutangnya akan menjadi tanggungjawab Baitulmal seperti berlaku pada zaman Nabi Rasulullah.

Ada juga ulama yang berpendapat hutang berpindah kepada waris si mati. Sekiranya anaknya juga miskin, kemungkinan hutang tadi balik kepada cara yang pertama, iaitu diserahkan kepada kerajaan.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 280 Allah Taala berfirman yang bermaksud: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan bersedekah (sebahagian atau semua) itu lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui".

Seorang pemberi hutang hendaklah tidak meminta sebarang bayaran yang lebih banyak daripada hutang asalnya. Pun begitu, Nabi Muhammad amat menggalakkan sekiranya seseorang yang berhutang itu berusaha untuk membayar lebih daripada diperolehnya.

Ia juga sebagai tanda bersyukur di atas bantuan dihulurkan oleh pemberi hutang itu tadi.

Dalam masalah hutang, sunat memberi hutang dalam keadaan biasa tetapi wajib dibayar oleh pengambil hutang jika sampai kepada tempohnya. Sekiranya belum cukup tempoh dijanjikan, maka pemberi hutang tersebut tidak boleh memintanya.

Selain itu, diceritakan oleh Anas, "Seorang lelaki di antara kami, memberi hutang suatu barang kepada temannya. Kemudian orang yang berhutang tadi memberi hadiah kepadanya. Hal ini diceritakannya kepada Rasulullah.

Jawab baginda: Apabila salah seorang di antara kamu memberi hutang sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kenderaan itu, kecuali jika sememangnya antara kedua-duanya itu biasa berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang itu. (Riwayat Ibnu Majah).

INTI PATI: Tanggungjawab hutang

• Perbuatan berhutang diharuskan ketika darurat dan terdesak, bukan semata-mata untuk membanggakan diri

• Setiap hutang perlu dibayar mengikut jadual

• Tindakan berhutang dan melepaskan diri daripada tanggugjawab dianggap perbuatan zalim

• Islam tidak menggalakkan umat berhutang. Perkara ini dijelaskan dalam hadis: Janganlah kalian membuat takut jiwa selepas ketenangannya. Mereka berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hutang."

• Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu

• Seorang pemberi hutang dilarang meminta bayaran lebih banyak daripada hutang asalnya.

• Amalan riba tidak wujud dalam Islam

Oleh Wan Marzuki Wan Ramli
 


Post a Comment

Google+ Badge

SAY ASSALAMUALAIKUM, MOGA ALLAH REDHA

SAY ASSALAMUALAIKUM, MOGA ALLAH REDHA
Tutorials">box


Shoutbox

Followers

Google+ Followers

Follow by EmailMATA PENA
saya sayang mak abah
ALLAHU ALLAHMATA PENA


NAFS

SHAHIDA AMIRA ISMAIL
INTERNATIONAL ISLAMIC COLLEGE
DIPLOMA IN ISLAMIC CONTEMPORARY
SHAHIDA AMIRA ISMAIL
INTERNATIONAL ISLAMIC COLLEGE
DIPLOMA IN ISLAMIC CONTEMPORARY
~PART TIME QASEH GOLD DISTRIBUTOR, PRODUCT SUNNAH NUTRITION FOOD♥ SYUKRAN JAZILAN YA UKHTANA WA SHABAB! ♥

AWAS PADA ORG YANG SUKA BERHUTANG-


SEJAK zaman baginda Rasulullah, amalan berhutang sudah berlaku seperti kisah Nabi Muhammad berhutang seekor unta. Kemudian baginda membayar hutang dengan unta besar dan lebih baik daripadanya.

Kini, berhutang sudah menjadi trend dalam kehidupan masyarakat. Untuk memiliki kenderaan, perabot dan apa saja keperluan hidup dengan cepat, maka tidak dapat tidak seseorang itu perlu berhutang.

Malangnya, ramai pula yang hanya tahu berhutang, tetapi tidak pula berusaha untuk melangsaikan pembayaran hutang mengikut perjanjian. Ada kalanya orang yang membuat jaminan terpaksa memikul beban kerana kedegilan penghutang itu.

Islam sebagai agama yang syumul dalam segala aspek menggariskan beberapa persoalan hukum berhutang, ganjaran pemberi hutang serta kaedah membuat bayaran balik sesuatu hutang dibuat.


Hutang dalam bahasa Arab bermaksud al-Qardhu atau potongan. Dari segi bahasa ia membawa maksud potongan sebahagian harta dan diberi kepada seseorang yang memerlukan.

Dalam Islam hutang dan sedekah mempunyai pertalian amat rapat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud: "Hutang dari segi pahala, lebih dua pahalanya daripada pahala sedekah". (Hadis Hasan).

Dalam kisah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril pada malam Israk Mikraj, tergantung di salah sebuah pintu syurga kata-kata bermaksud, sedekah bersamaan 10 kali ganda dan hutang bersamaan 18 kali ganda.

Lalu baginda bertanya kepada Jibril, "Mengapa demikian? Jawab Jibril, "sedekah diberikan kepada seseorang, semua atau sebahagiannya. Sementara hutang, orang tidak akan meminta berhutang kalau tidak kerana sebab yang mendesak.

Rasulullah bersabda lagi bermaksud: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya". (Riwayat Muslim). Pun begitu, memberi hutang boleh bertukar menjadi wajib bila bertujuan memenuhi keperluan yang begitu mendesak, seperti membantu orang sangat memerlukan, menghadapi musibah atau apa juga bencana alam dan golongan manusia termasuk dalam golongan kurang upaya.

Bersesuaian dengan kehendak Allah seperti yang tercatat di dalam surah al-Maidah ayat 2 yang bermaksud: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya".

Bagi pihak orang berhutang pula Rasulullah mengingatkan orang berhutang akan terus terikat dengan pembayaran balik atas segala hutang dibuat. Dia mesti menjelaskan hutangnya ketika hidup di dunia. Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya akan tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu.


Tetapi bagi mereka yang tidak mampu melangsaikan hutang hinggalah ia meninggal dunia, maka soal hutangnya akan menjadi tanggungjawab Baitulmal seperti berlaku pada zaman Nabi Rasulullah.

Ada juga ulama yang berpendapat hutang berpindah kepada waris si mati. Sekiranya anaknya juga miskin, kemungkinan hutang tadi balik kepada cara yang pertama, iaitu diserahkan kepada kerajaan.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 280 Allah Taala berfirman yang bermaksud: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan bersedekah (sebahagian atau semua) itu lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui".

Seorang pemberi hutang hendaklah tidak meminta sebarang bayaran yang lebih banyak daripada hutang asalnya. Pun begitu, Nabi Muhammad amat menggalakkan sekiranya seseorang yang berhutang itu berusaha untuk membayar lebih daripada diperolehnya.

Ia juga sebagai tanda bersyukur di atas bantuan dihulurkan oleh pemberi hutang itu tadi.

Dalam masalah hutang, sunat memberi hutang dalam keadaan biasa tetapi wajib dibayar oleh pengambil hutang jika sampai kepada tempohnya. Sekiranya belum cukup tempoh dijanjikan, maka pemberi hutang tersebut tidak boleh memintanya.

Selain itu, diceritakan oleh Anas, "Seorang lelaki di antara kami, memberi hutang suatu barang kepada temannya. Kemudian orang yang berhutang tadi memberi hadiah kepadanya. Hal ini diceritakannya kepada Rasulullah.

Jawab baginda: Apabila salah seorang di antara kamu memberi hutang sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kenderaan itu, kecuali jika sememangnya antara kedua-duanya itu biasa berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang itu. (Riwayat Ibnu Majah).
 
INTI PATI: Tanggungjawab hutang

• Perbuatan berhutang diharuskan ketika darurat dan terdesak, bukan semata-mata untuk membanggakan diri

• Setiap hutang perlu dibayar mengikut jadual

• Tindakan berhutang dan melepaskan diri daripada tanggugjawab dianggap perbuatan zalim

• Islam tidak menggalakkan umat berhutang. Perkara ini dijelaskan dalam hadis: Janganlah kalian membuat takut jiwa selepas ketenangannya. Mereka berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hutang."

• Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu

• Seorang pemberi hutang dilarang meminta bayaran lebih banyak daripada hutang asalnya.

• Amalan riba tidak wujud dalam Islam

Oleh Wan Marzuki Wan Ramli      SEJAK zaman baginda Rasulullah, amalan berhutang sudah berlaku seperti kisah Nabi Muhammad berhutang seekor unta. Kemudian baginda membayar hutang dengan unta besar dan lebih baik daripadanya.Kini, berhutang sudah menjadi trend dalam kehidupan masyarakat. Untuk memiliki kenderaan, perabot dan apa saja keperluan hidup dengan cepat, maka tidak dapat tidak seseorang itu perlu berhutang.

Malangnya, ramai pula yang hanya tahu berhutang, tetapi tidak pula berusaha untuk melangsaikan pembayaran hutang mengikut perjanjian. Ada kalanya orang yang membuat jaminan terpaksa memikul beban kerana kedegilan penghutang itu.

Islam sebagai agama yang syumul dalam segala aspek menggariskan beberapa persoalan hukum berhutang, ganjaran pemberi hutang serta kaedah membuat bayaran balik sesuatu hutang dibuat.


Hutang dalam bahasa Arab bermaksud al-Qardhu atau potongan. Dari segi bahasa ia membawa maksud potongan sebahagian harta dan diberi kepada seseorang yang memerlukan.

Dalam Islam hutang dan sedekah mempunyai pertalian amat rapat. Dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud: "Hutang dari segi pahala, lebih dua pahalanya daripada pahala sedekah". (Hadis Hasan).

Dalam kisah perjalanan Rasulullah bersama malaikat Jibril pada malam Israk Mikraj, tergantung di salah sebuah pintu syurga kata-kata bermaksud, sedekah bersamaan 10 kali ganda dan hutang bersamaan 18 kali ganda.

Lalu baginda bertanya kepada Jibril, "Mengapa demikian? Jawab Jibril, "sedekah diberikan kepada seseorang, semua atau sebahagiannya. Sementara hutang, orang tidak akan meminta berhutang kalau tidak kerana sebab yang mendesak.

Rasulullah bersabda lagi bermaksud: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya". (Riwayat Muslim). Pun begitu, memberi hutang boleh bertukar menjadi wajib bila bertujuan memenuhi keperluan yang begitu mendesak, seperti membantu orang sangat memerlukan, menghadapi musibah atau apa juga bencana alam dan golongan manusia termasuk dalam golongan kurang upaya.

Bersesuaian dengan kehendak Allah seperti yang tercatat di dalam surah al-Maidah ayat 2 yang bermaksud: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya".
Bagi pihak orang berhutang pula Rasulullah mengingatkan orang berhutang akan terus terikat dengan pembayaran balik atas segala hutang dibuat. Dia mesti menjelaskan hutangnya ketika hidup di dunia. Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya akan tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu.


Tetapi bagi mereka yang tidak mampu melangsaikan hutang hinggalah ia meninggal dunia, maka soal hutangnya akan menjadi tanggungjawab Baitulmal seperti berlaku pada zaman Nabi Rasulullah.

Ada juga ulama yang berpendapat hutang berpindah kepada waris si mati. Sekiranya anaknya juga miskin, kemungkinan hutang tadi balik kepada cara yang pertama, iaitu diserahkan kepada kerajaan.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 280 Allah Taala berfirman yang bermaksud: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan bersedekah (sebahagian atau semua) itu lebih baik bagimu sekiranya kamu mengetahui".

Seorang pemberi hutang hendaklah tidak meminta sebarang bayaran yang lebih banyak daripada hutang asalnya. Pun begitu, Nabi Muhammad amat menggalakkan sekiranya seseorang yang berhutang itu berusaha untuk membayar lebih daripada diperolehnya.

Ia juga sebagai tanda bersyukur di atas bantuan dihulurkan oleh pemberi hutang itu tadi.

Dalam masalah hutang, sunat memberi hutang dalam keadaan biasa tetapi wajib dibayar oleh pengambil hutang jika sampai kepada tempohnya. Sekiranya belum cukup tempoh dijanjikan, maka pemberi hutang tersebut tidak boleh memintanya.

Selain itu, diceritakan oleh Anas, "Seorang lelaki di antara kami, memberi hutang suatu barang kepada temannya. Kemudian orang yang berhutang tadi memberi hadiah kepadanya. Hal ini diceritakannya kepada Rasulullah.

Jawab baginda: Apabila salah seorang di antara kamu memberi hutang sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kenderaan itu, kecuali jika sememangnya antara kedua-duanya itu biasa berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang itu. (Riwayat Ibnu Majah).

INTI PATI: Tanggungjawab hutang

• Perbuatan berhutang diharuskan ketika darurat dan terdesak, bukan semata-mata untuk membanggakan diri

• Setiap hutang perlu dibayar mengikut jadual

• Tindakan berhutang dan melepaskan diri daripada tanggugjawab dianggap perbuatan zalim

• Islam tidak menggalakkan umat berhutang. Perkara ini dijelaskan dalam hadis: Janganlah kalian membuat takut jiwa selepas ketenangannya. Mereka berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hutang."

• Apabila seseorang berhutang meninggal ketika masih menanggung hutang, maka rohnya tergantung di antara langit dan bumi sehinggalah dijelaskan hutang itu

• Seorang pemberi hutang dilarang meminta bayaran lebih banyak daripada hutang asalnya.

• Amalan riba tidak wujud dalam Islam

Oleh Wan Marzuki Wan Ramli
 


Post a Comment

GARDEN OF KNOWLEDGE

Pautan luar